How do I store my Flite Nano Titan machine to avoid moisture?

How do I store my Flite Nano Titan machine to avoid moisture?

We always recommend you store your Flite Nano machine in a cool, dry place.